کروی

سهم های گروه روی از جمله فاسمین و کروی  اکثرا با قدرت از کانالی که در اون نوسان میکردند خارج شدند و با افت اخیر از پشت به باند بالایی کانال چسبیدند و امروز با واکنش به این محدوده افزایش قیمت رو تجربه کردند . چنانچه در روزهای آتی موفق به شکست باقدرت سقف قبلی قیمت شوند . به حرکت صعودی خود ادامه خواهند داد . در غیر این صورت به علت در بیش خرید قرار گرفتن RSI ممکن است چند روزی در  محدوده فعلی نوسان کنند تا اندیکاتور RSI از این محدوده خارج شود و مجدد حرکت صعودی خود را آغاز کنند .

/ 1 نظر / 47 بازدید